Verantwoordelijke uitgever

DOYEN-AUTO BELGIUM
Amadeus Square
8, Avenue Mozartlaan
B-1620 Drogenbos
Tel: 02 526 22 11
Fax: 02 526 22 00
E-mail : info@doyen-auto.com

Directeur van publicatie van de API-belux-website
Wettelijke vertegenwoordiger: de heer Auguste Amieux
 

Website door : Publicis Activ Lille

22 rue Basse 59800 Lille
Tel. : 03 28 26 70 00
Fax. : 03 20 55 29 71

contact@publicisactiv-lille.fr

http://www.publicisactiv-lille.fr

Grafisch ontwerp : Publicis Activ Lille

22 rue Basse 59800 Lille
Tel. : 03 28 26 70 00
Fax. : 03 20 55 29 71

contact@publicisactiv-lille.fr

http://www.publicisactiv-lille.fr

Ontwerp en opbouw van de site : Publicis Activ Lille

22 rue Basse 59800 Lille
Tel. : 03 28 26 70 00
Fax. : 03 20 55 29 71

contact@publicisactiv-lille.fr

http://www.publicisactiv-lille.fr

Bescherming van de persoonsgegevens :

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met: info@doyen-auto.com

DOYEN-AUTO BELGIUM
Amadeus Square
8, Avenue Mozartlaan
B-1620 Drogenbos

Aanpassingen :

DOYEN AUTO behoudt zich het recht om op ieder moment en zonder advies de huidige site aan te passen, alsook de hier vernoemde wettelijke vermeldingen/bepalingen.
Stuur een e-mail naar: info@doyen-auto.com voor meer inlichtingen.